Người Tình Không Chân Dung

Người Tình Không Chân Dung

Kẻ Đột Kích Bí Ẩn

Kẻ Đột Kích Bí Ẩn

Cửu Môn Ngoại Truyện: Hằng Hà Sát Thụ

Cửu Môn Ngoại Truyện: Hằng Hà Sát Thụ

Học Trò Xã Hội Đen

Học Trò Xã Hội Đen

Mệnh Trong Tay Ai

Mệnh Trong Tay Ai

Sự Cô Đơn Của Thiếu Nữ Nhà Giàu

Sự Cô Đơn Của Thiếu Nữ Nhà Giàu

Học Viện Anh Hùng: Hai Người Hùng

Học Viện Anh Hùng: Hai Người Hùng

Linh Hồn Bạc: Mãi Mãi Là Tiệm Vạn Năng (2013)

Linh Hồn Bạc: Mãi Mãi Là Tiệm Vạn Năng (2013)

Tân Tẩy Oan Lục

Tân Tẩy Oan Lục

Lão Cửu Môn: Thanh Sơn Hải Đường

Lão Cửu Môn: Thanh Sơn Hải Đường

Anh Hùng Hiệp Nghĩa

Anh Hùng Hiệp Nghĩa

Con Tin

Con Tin

Tuyết Tháng Tư

Tuyết Tháng Tư

Nỗi Ô Nhục Họ Cho

Nỗi Ô Nhục Họ Cho

Bảy Ngày

Bảy Ngày

Nỗi Buồn Nàng Dâu Mới

Nỗi Buồn Nàng Dâu Mới

Người Lính Thứ 12

Người Lính Thứ 12

Thân Chủ

Thân Chủ

Yêu Y Quán

Yêu Y Quán

Ngước Nhìn Tôi

Ngước Nhìn Tôi

Nhân Ngư: Hải Lao Vật Quái

Nhân Ngư: Hải Lao Vật Quái

Luyến Ca Đông Bắc

Luyến Ca Đông Bắc

Bản Cam Kết

Bản Cam Kết

Nếu Có Thể Trở Về Lúc Đầu: Giống Như Người Yêu

Nếu Có Thể Trở Về Lúc Đầu: Giống Như Người Yêu