Ngự Long Tu Tiên: Chiến Trường Thượng Cổ

Ngự Long Tu Tiên: Chiến Trường Thượng Cổ

Mê Cung Long Ẩn

Mê Cung Long Ẩn

Tầm Long: Trấn Hồn Quan

Tầm Long: Trấn Hồn Quan

Mao Sơn

Mao Sơn

Tây Hành Kỷ: Cùng Kỳ Địa Động

Tây Hành Kỷ: Cùng Kỳ Địa Động

Tân Thần Bảng: Dương Tiễn

Tân Thần Bảng: Dương Tiễn

Chiến Huyền Vũ

Chiến Huyền Vũ

Địch Công Diệt Chuột

Địch Công Diệt Chuột

Chấm Đao Ca – Trần Thế Hành

Chấm Đao Ca – Trần Thế Hành

Tây Du Ký Lạ Truyện (Vạn Vạn Không Ngờ Tới)

Tây Du Ký Lạ Truyện (Vạn Vạn Không Ngờ Tới)

Hoa Nở Trăng Vừa Tròn

Hoa Nở Trăng Vừa Tròn

Ngọc Nữ Chưởng Môn: Tuyệt Đại Yển Sư

Ngọc Nữ Chưởng Môn: Tuyệt Đại Yển Sư

Nữ Thích Khách Ở Long Cung: Nhà Giam Nữ Đại Minh

Nữ Thích Khách Ở Long Cung: Nhà Giam Nữ Đại Minh

Hồ Trường Tân: Thủy Môn Kiều

Hồ Trường Tân: Thủy Môn Kiều

Khấp Huyết Đao Của Lan Lăng Vương

Khấp Huyết Đao Của Lan Lăng Vương

Tân Phong Thần: Na Tra Náo Hải

Tân Phong Thần: Na Tra Náo Hải

Giáng Ma Thiên Sư

Giáng Ma Thiên Sư

Hổ Môn Tiêu Yên

Hổ Môn Tiêu Yên

Vô Song Hoa Mộc Lan

Vô Song Hoa Mộc Lan

Địch Nhân Kiệt: Thiên Sát Cô Loan

Địch Nhân Kiệt: Thiên Sát Cô Loan

Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký (Phần 1): Cửu Dương Thần Công

Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký (Phần 1): Cửu Dương Thần Công

Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký (Phần 2): Thánh Hỏa Hùng Phong

Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký (Phần 2): Thánh Hỏa Hùng Phong

Trương Tam Phong

Trương Tam Phong

Tề Thiên Đại Thánh: Trấn Yêu Quái

Tề Thiên Đại Thánh: Trấn Yêu Quái