Đại Hán Quân Hồn

Đại Hán Quân Hồn

Thể loại: Phim hành động, Phim hồi hộp-Gây cấn

Quốc gia: Phim Trung Quốc,

Năm phát hành: Phim 2022

Thời lượng: 1 giờ 29 phút

Nội dung phim Đại Hán Quân Hồn

:

Đông Hán năm kiến quốc đầu tiên,Hung Nô từ phương Bắc lợi dụng lúc thôn tính Tây Vực khống chế cả Con Đường Tơ Lụa, nhà Hán cử Ban Siêu đến Tây Vực mở lại Con Đường Tơ Lụa. Trước sự cướp bóc man rợ của Hung Nô, Tư Mã Cảnh Cung đã dẫn quân Hán một lưới bắt sống hoàng tử của Hung Nô, lập được đại công. Sau khi được tiến chức, ông đóng thủ tại Jushi Kim Bồ Thành của tiền triều. Thiền Vu của Hung Nô giận dữ ngút trời, ra lệnh cho 20.000 kỵ binh tinh nhuệ tấn công Kim Bồ. Lúc này, trong thành chỉ có hơn 300 người được Cảnh Cung mang đến giao chiến. Vào thời điểm sinh tử, Cảnh Cung quyết định quay sang bảo vệ Thành phố Kashgar vốn là nơi dễ thủ khó công, phát động cuộc chiến vang danh thiên cổ về 13 dũng tướng tắm máu cả một tòa thành!BẠN ĐÃ XEM CHƯA?

Nhiệm Vụ Bí Mật

Nhiệm Vụ Bí Mật

Ngày Đen Tối

Ngày Đen Tối

Bước Đường Cùng

Bước Đường Cùng

Nàng Dâu Bị Nguyền

Nàng Dâu Bị Nguyền

Kỵ Sĩ Bóng Đêm

Kỵ Sĩ Bóng Đêm

Chiến Binh Phương Bắc

Chiến Binh Phương Bắc

Hoắc Nguyên Giáp

Hoắc Nguyên Giáp

Bà Tôi Là Công Chúa

Bà Tôi Là Công Chúa

Anh Hùng Hiệp Nghĩa

Anh Hùng Hiệp Nghĩa

Đường Ống

Đường Ống

 Chuyến Xe Khoa Học Kỳ Thú: ...

Chuyến Xe Khoa Học Kỳ Thú: ...

Ác Thần

Ác Thần